Ακόμα 800 δικαιούχοι για διετή παράταση στα βιολογικά από 13 Περιφέρειες

Rate this item
(0 votes)

Από ανατολική Αττική, Αρκαδία, Αχαΐα, Εύβοια, Ηράκλειο, Καβάλα, Λακωνία, Μεσσηνία (Καλαμάτα), Νήσων, Πρέβεζα, Φθιώτιδα, Χαλκιδική και Χανιά είναι οι επόμενοι 800 δικαιούχοι και 114 απορριφθέντες της διετούς παράτασης του προγράμματος της βιολογικής γεωργίας, που εγκρίθηκαν.

Πιο αναλυτικά, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης υπέγραψε την απόφαση ένταξης των επιτυχόντων δικαιούχων παραγωγών στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, Αρκαδίας, Αχαΐας, Εύβοιας, Ηρακλείου, Καβάλας, Λακωνίας, Μεσσηνίας (Καλαμάτα), Νήσων, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής και Χανίων που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης για διετή παράταση στο πλαίσιο της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις».

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 1 άτομο (ποσοστό επιτυχίας 100%). Αντίστοιχα για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 15 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 75%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 5 άτομα (ποσοστό απόρριψης 25%) για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 27 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 93,1%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 2 (ποσοστό απόρριψης 6,9%), για την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 16 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 88,9%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 2 άτομα (ποσοστό απόρριψης 11,1%), για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 62 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 87,3%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 9 άτομα (ποσοστό απόρριψης 12,7%), για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 16 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 84,2%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 3 άτομα (ποσοστό απόρριψης 15,8%), για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 253 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 87,2%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 37 άτομα (ποσοστό απόρριψης 12,8%), για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (Καλαμάτα) ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 102 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 75%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 33 άτομα (ποσοστό απόρριψης 25%), για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 7 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 63,6%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 4 άτομα (ποσοστό απόρριψης 36,3%) για την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 6 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 85,7%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 1 άτομο (ποσοστό απόρριψης 14,3%) για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 211 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 97,7%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 5 άτομα (ποσοστό απόρριψης 2,3%) για την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 59 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 95%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 3 άτομα (ποσοστό απόρριψης 5%) και τέλος για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 25 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 71,4%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 10 άτομα (ποσοστό απόρριψης 28,6%). 

Η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας θα γίνεται αμέσως μετά την αποστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

(Πηγή: http://www.agronews.gr/)

Read 7234 times

Βιολογικά "Μανιάς"