Διορθώσεις στα ελαιοτεμάχια και τα αμπελοτεμάχια με μικτή κατεύθυνση (βρώσιμη-ελαιοποιήσιμη ελιά και επιτραπέζιο-οινοποιήσιμο σταφύλι), ώστε να μην απορρίπτονται από το μηχανογραφικό σύστημα για ενίσχυση από το πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας, ζητά με εσωτερικό έγγραφο του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κατηγορία Άρθρα

Για την ενημέρωση των αγροτών και αγροτισσών και των μεταποιητικών μονάδων του πρωτογενούς τομέα, ο δήμος Ηρακλείου Κρήτης παραθέτει πληροφοριακό υλικό από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (http://www.agrocert.gr), φορέα που επιβλέπεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατηγορία Άρθρα