ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΘΗΝΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΑΘΗΝΑ | www.biologika-manias.gr

Διορθώσεις στα ελαιοτεμάχια και τα αμπελοτεμάχια με μικτή κατεύθυνση (βρώσιμη-ελαιοποιήσιμη ελιά και επιτραπέζιο-οινοποιήσιμο σταφύλι), ώστε να μην απορρίπτονται από το μηχανογραφικό σύστημα για ενίσχυση από το πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας, ζητά με εσωτερικό έγγραφο του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κατηγορία Άρθρα