ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μέσα από τα τόσα χρόνια ενασχόλησής μας με την παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων γνωρίζουμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή. Για αυτό το λόγο μέσω αυτού του κειμένου δίνονται σύντομες απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις γύρω από τα Βιολογικά Προϊόντα και ιδιαίτερα την βιολογική καλλιέργεια φυτών. Ερωτήσεις που, εξαιτίας της καθημερινής μας επαφής με καταναλωτές στις βιολογικές λαϊκές, γίνονται καθημερινά από εσάς σε εμάς. Σκοπός είναι η καλύτερη και σωστότερη ενημέρωσή σας για σημαντικά ζητήματα γύρω από τα βιολογικά προϊόντα.

 

Πρόκειται για προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας και τα οποία παράγονται σύμφωνα με συγκεκριμένες-αυστηρές προδιαγραφές που ορίζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία βιολογικών προϊόντων. Η τήρηση των προδιαγραφών αυτών, ελέγχεται από εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων οι οποίοι επιφορτίζονται με το έργο του ελέγχου και της πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων.

Για να φέρει ένα προϊόν ενδείξεις με αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής είναι απαραίτητο να ελέγχεται όλη η διαδικασία παρασκευής του και να πιστοποιείται το τελικό προϊόν από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης.

Πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες των προϊόντων που μπορούν να φέρουν τον τίτλο "βιολογικό" είναι:

 • Ζωντανά ή μη μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (φρούτα, λαχανικά, μέλι, ενεργειακά φυτά π.χ. ηλίανθος, κλωστικά φυτά π.χ. βαμβάκι, αυγά, κρέας, ζώντα ζώα κ.ά.)
 • Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα (π.χ. ψωμί, μαρμελάδα, μαργαρίνη, τυρί, ελαιόλαδο κ.ά.)
 • Ζωοτροφές (σανός, καρπός δημητριακών κ.ά.)
 • Φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό (σπόροι σποράς, φυτάρια κ.ά.)
 • Προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας
 • Φύκια.

Η Βιολογική Καλλιέργεια είναι μια μέθοδος καλλιέργειας η οποία ελαχιστοποιεί ή αποφεύγει πλήρως τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνωνρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών, ορμονών καθώς και πρόσθετων ουσιών στις ζωοτροφές. Οι βιολογικοί καλλιεργητές βασίζονται σε αμειψισπορά (εναλλαγή φυτών για συγκομιδή), υπολείμματα συγκομιδών, αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα (κοπριά) και μηχανική καλλιέργεια για τη διατήρηση της παραγωγικότητας του χώματος, τον εμπλουτισμό του με θρεπτικές ουσίες για τα φυτά καθώς και για τον έλεγχο των ζιζανίων, εντόμων και παράσιτων.

Τα βιολογικά προϊόντα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες σύμφωνα με την χρονική-μεταβατική περίοδο στην οποία βρίσκονται:

 1. Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας σε Μεταβατικό Στάδιο. Πρόκειται για προϊόντα φυτικής προέλευσης μόνο, τα οποία παράγονται σε αγροτεμάχια «υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία». Στα αγροτεμάχια αυτά, εφαρμόζονται οι αρχές της βιολογικής γεωργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, διασφαλίζοντας έτσι την απουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο τελικό προϊόν.
 2. Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία παράγονται αφού το αγροτεμάχιο ή το κοπάδι περάσει το στάδιο μετατροπής το οποίο, στην περίπτωση των φυτικών προϊόντων είναι τουλάχιστον 2 έτη (για καλλιέργειες με ετήσιο βιολογικό κύκλο) ή 3 έτη (για πολυετείς καλλιέργειες), ενώ, στην περίπτωση των ζωικών προϊόντων, το διάστημα αυτό είναι 6 εβδομάδες (αυγά), 10 εβδομάδες (κοτόπουλα) ή 6 μήνες (κρέας, γάλα).

 • Πιο γευστικά από τα συμβατικά προϊόντα, αφού συλλέγονται ώριμα διατηρώντας όλες τις γευστικές τους αξίες.
 • Είναι πάντα φρέσκα και εποχικά, αφού συλλέγονται και πωλούνται μόνο "εντός" της εποχής τους, χωρίς την χρησιμοποίηση συντηρητικών για την διατήρησή τους.
 • Είναι απαλλαγμένα από την χρήση φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών στοιχείων.
 • Είναι ωφέλιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό, διότι περιέχουν βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και μεταλλικά άλατα περισσότερα από ότι τα συμβατικά προϊόντα.
 • Ελέγχονται, πιστοποιούνται και παρέχουν εγγύηση στον καταναλωτή καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής, μεταποίησης και τυποποίησης.
 • Περιέχουν 40% περισσότερα αντιοξειδωτικά προστατεύοντας και ενισχύοντας την άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού ενάντια σε πολλές ασθένειες.
 • Προστατεύουν το περιβάλλον, αποφεύγοντας την χρήση φυροφαρμάκων και δηλητηρίων που μολύνουν την χλωρίδα και την πανίδα. 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

Χρήση συνθετικών-χημικών λιπασμάτων

Δεν επιτρέπεται

Επιτρέπεται

Χρήση συνθετικών-χημικών φυτοφαρμάκων και γενικότερα φαρμάκων για την προστασία των φυτών

Δεν επιτρέπεται

Επιτρέπεται

Χρήση ορμονών για την συντομότερη ανάπτυξη των φυτών

Δεν επιτρέπεται

Επιτρέπεται

Χρήση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών ή παραγώγων τους

Δεν επιτρέπεται

Επιτρέπεται

Χρήση ζιζανιοκτόνων

Δεν επιτρέπεται

Επιτρέπεται

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων στο τελικό προϊόν

Δεν επιτρέπονται

Επιτρέπονται κάτω των ανωτάτων ορίων που ορίζει η νομοθεσία για κάθε είδος ξεχωριστά

 

Υπάρχουν πιστοποιημένοι, ανεξάρτητοι ελεγκτικοί οργανισμοί, που ελέγχουν, καθ' όλη την διάρκεια της καλλιέργειας και της μεταποίησης των προϊόντων, ότι αυτά παράχθηκαν και τυποποιήθηκαν σύμφωνα με τις παγκόσμιες αρχές και κανόνες με τους οποίους ένα προϊόν μπορεί να χαρακτηριστεί και να φέρει τον τίτλο "Βιολογικό". Εάν όλα είναι σύμφωνα με τις αρχές της Βιολογικής καλλιέργειας, τότε παρέχεται ανάλογη πιστοποίηση στους παραγωγούς των εν λόγω προϊόντων, σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα τους χαρακτηρίζονται βιολογικά, και οι ίδιοι έχουν την δυνατότητα της πώλησής τους. Επίσης, τα τυποποιημένα προϊόντα φέρουν στην συσκευασία τους ειδική «σφραγίδα» των ελεγκτικών οργανισμών.  Το ελεγκτικό αυτό σύστημα εφαρμόζεται παγκοσμίως και, για την σωστή του λειτουργία, παρεμβαίνουν φορείς και εκτός της Ελληνικής επικράτειας.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι ελεγκτικοί οργανισμοί πιστοποίησης λειτουργούν με βάση αυστηρές προδιαγραφές ελέγχου. Κάθε παραγωγός εξετάζεται μεμονωμένα και σε κάθε αγροτεμάχιό του ξεχωριστά. Από έλεγχο περνάνε όλα ανεξαιρέτως τα αγροτεμάχια και τα προϊόντα που έχει στη διάθεσή του ο κάθε παραγωγός. Υποχρέωση και σκοπός των βιολογικών παραγωγών είναι η καλλιέργεια των προϊόντων με τρόπο που να εκμηδενίζει την όποια επιμόλυνση ακόμη και από εξωγενής δραστηριότητες όπως η συμβατική καλλιέργεια ή η βιομηχανική ρύπανση, διαφορετικά δεν μπορεί να πιστοποιηθεί.

Τα Βιολογικά Προϊόντα χρησιμοποιούν καλλιεργητικές μεθόδους που δεν βοηθούν στην ποσοτική ανάπτυξη της παραγωγής. Η έλλειψη συνθετικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, μειώνει αισθητά τις παραγωγές και σε αρκετές περιπτώσεις, σε συνδυασμό με διάφορες ασθένειες και έντομα που προκαλούν ζημιές στα φυτά, η παραγωγή μιας βιολογικής καλλιέργειας μειώνεται έως και 50% σε σχέση με την παραγωγή μιας συμβατικής καλλιέργειας. Το ίδιο συμβαίνει με τα ζιζάνια, που αντιμετωπίζονται με σκάλισμα με το χέρι και όχι με φυτοφάρμακα, πράγμα που ανεβάζει το κόστος παραγωγής. Παρ' όλα αυτά, εφ' όσον οι Βιολογικές καλλιέργειες αναπτυχθούν και πάρουν την θέση που τους αξίζει, το κόστος και οι τιμές θα πέσουν σε επίπεδα που θα είναι απολύτως ανταγωνιστικά. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η κατανάλωση των Βιολογικών Προϊόντων στην Ελλάδα καλύπτει μόλις το 0,4% του συνόλου, σε σχέση με το 2-5% της μέσης κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φυσικά. Μια βόλτα στις κοντινές σας βιολογικές λαϊκές και στα κοντινά σας βιολογικά καταστήματα θα σας πείσουν για αυτό. Στην διάθεσή του σύγχρονου καταναλωτή εκτός από λαχανικά, φρούτα, κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα βρίσκονται και αρκετά προϊόντα καθημερινής χρήσης όπως ψωμί, αλκοολούχα ποτά, χυμοί, προϊόντα αρτοποιείου (πχ. κριτσίνια, μπισκότα κ.ά.), μεταποιημένα τρόφιμα (πχ. μακαρόνια, λαζάνια, ρύζι κ.ά.), ξηροί καρποί, όσπρια, παιδικές τροφές, καλλυντικά και διάφορα άλλα προϊόντα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των καταναλωτών.